De woningstichting Gulpen is opgericht op 18 december 1912 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Limburg te Venlo, onder nummer 14614685.

Wij beheren ruim 550 woningen en zijn verder actief op het gebied van nieuwbouw, groot-onderhoud en woningverbetering. Het woningbezit van de woningstichting Gulpen is gelegen in de kernen Gulpen en Reijmerstok. Een goede communicatie met onze klanten (huurders) staat hoog in ons vaandel. Daartoe wordt regelmatig overleg gepleegd met de Huurdersvereniging Gulpen over zaken die voor de huurders belangrijk zijn, zoals de jaarlijkse huurverhoging, ontwikkeling van beleid en onderhoud.

Openingstijden kantoor

maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00 uur.

Maandag 5 juni 2017 (2e Pinksterdag) is ons kantoor gesloten.

Telefonische bereikbaarheid

maandag t/m vrijdag van 09.00 uur Р12.00 uur.

Om u van 09.00 uur tot 12.00 uur goed van dienst te kunnen zijn maakt onze telefooncentrale gebruik van een keuzemenu.
Keuze 1: Storingen, onderhoudsklachten of overige technische vragen
Keuze 2: Inschrijvingen of woningtoewijzing
Keuze 3: Huurbetalingen of huurachterstanden
Keuze 4: Overige vragen

Spoedmeldingen kunt u natuurlijk 24 uur per dag melden.
Als u ons belt buiten kantooruren of in het weekeinde wordt u automatisch doorgeschakeld naar onze bereikbaarheidsdienst die uw spoedmelding afhandelt.

+31 (0) 43 - 45 05 700